logo

"Plán postupuje zevnitř navenek."
"Vnějšek je výsledkem vnitřku."

Obory činnosti

Společnosti KONVA engineering s.r.o. se zabývá kompletními rekonstrukcemi, dodávkou a montáží lehké prefabrikace, akustických a tepelných izolací. Jednoduše se dá konstatovat, že KONVA je váš partner pro dokončovací práce a rekonstrukce ve vnitřním vybavení staveb, partner pro realizaci tepelných izolací, akustických úprav v interiérech, výrobnách a konečně partner pro protipožární ochranu konstrukcí.

Stropní podhledy:

a. minerální - základním prvkem jsou desky tvořené lisovaným minerálním vláknem a dalšími komponenty jež určují vlastnosti desek a tím i jejich technickou charakteristiku. Desky jsou dodávány ve čtvercích ,nebo obdélnících, eventuelně v pasech délky až 2500 mm. S tím souvisí i celá řada dlouhodobě osvědčených závěsných systémů,kde rošt je skrytý, viditelný a viditelný zapuštěný, popřípadě viditelný široký používaný často ve spojitosti s pasy. Vlastní desky jsou dodávány co do povrchu v asi 16 základních druzích. Ve výběru povrchu hrají roli požadavky estetické a v neposlední řadě také požadavky na činitel zvukové pohltivosti v jednotlivých frekvenčních pásmech. Podhledy tohoto typu se vyznačují velmi dobrou tepelnou izolací a zvukovou pohltivostí a požární odolností. Lze je aplikovat s úpravou do prostředí se zvýšenou vlhkostí. Tyto podhledy se dodávají pod obchodními názvy AMF-THERMATEX, OWA, Armstrong, DONN. Zvláštní skupinu v těchto podhledech tvoří podhledy distribuované pod obchodním názvem ROCKFON a Ecophon, jež se liší technologií výroby stropních desek, pro něž je charakteristická vysoká pohltivost hluku a to již v nižších frekvenčních pásmech.

b. kovové - charakteristickým prvkem tohoto podhledu je hliníková lamela zaklapnutá do speciálního nosného profilu. Podhledy se dodávají v lamelách různých šířek a to buď plné, nebo perforované, nejčastěji v bílé barvě, ale i v celé řadě barevných odstínů. Jsou vhodné téměř všude tam, kde se aplikují minerální podhledy, v poslední době však jejich nejčastější využití je při výstavbě nových čerpacích stanic díky jejich dobré odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Akustických účinků podhledu se dociluje kladením absorpční vložky nad podhled současně s jeho montáží. Kovové podhledy samozřejmě neobnášejí pouze lamely, ale např. pasy v nosných profilech nebo jako již hotové panely opatřené akustickou vložkou, montované na stropy a stěny. Dodávají se pod názvy Feal 75, Feal 150, Luxalon 30 až180 B, Luxalon 84 R, VAN GEEL, Nord Profil, PANEEL DECKEN, DIPLING, pagolux, DEKO, Geipel. Zvláštní skupinu v podhledech Hunter Douglas tvoří žaluziový podhled Luxalon V100-V200. Dále se dodávají v rámci kovových podhledů systémy podhledových hliníkových či plastových mřížovin v kombinaci s osvětlením nebo odvodem či přívodem vzduchu, aniž by byla narušena rovina podhledu.

c. sádrokartonové - nosnou konstrukci podhledu tvoří profily z ocelového pozinkovaného plechu, na něž se samořeznými šrouby připevňuje zespod sádrokarton. Vzniklé spáry mezi deskami se zašpachtlují speciální sádrovou hmotou a vybrousí se brusnou síťkou, takže výsledkem je rovná sádrová plocha, která se dá upravovat malířskou technologií nejlépe však za použití disperzních nátěrových hmot. Dle požadavků na fyzikální vlastnosti podhledu se používají desky obyčejné, impregnované do vlhkého prostředí, nebo impregnované protipožární, popřípadě perforované pro akustický útlum. Spáry oddělující sádrokartonový podhled a svislé zdivo se vyplňují akrylátovým tmelem, který vzhledem ke své pružnosti zabraňuje tvoření trhlin. Naše společnost vesměs používá u nás dobře zavedený systém kNAUF. Nevylučujeme však dodávky systémů Rigips nebo Norgips Lafarge. Specielní protipožární podhledy s pož. odolností nesou označení Knauf Fireboard nebo Promat.

Osvětlení:

V rámci kompletnosti dodávek je do stropních podhledů na požádání instalováno osvětlení dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme světla zapuštěná či přisazená a to žárovková /220V/, halogenová/12V/ a zářivková. Osvětlovací tělesa jsou dodávána od firem SIEMENS, Philips Lighting, THORN, FAGERHULT, Elektroprof a dalších. Záleží pochopitelně na typu mřížek, jež jsou odvislé na požadavku intenzity osvětlení a charakteru světelného toku v interiéru. KONVA engineering je smluvním dodavatelem osvětlení SIEMENS AG, na které zdarma provádíme světelně-technické výpočty.

Sluneční clony:

Podobně jako u osvětlení zajišťujeme s ohledem na kompletnost dodávky vertikálních a horizontálních žaluzií v provedení interier, mezisklo exterier, vertikálních žaluzií, dále slunolamy, popřípadě markýzy. Dodáváme sluneční clony HunterDouglas.

Příčky:

a. sádrokartonové - sádrokartonové příčky se skládají z vnitřní konstrukce provedené z pozinkovaných ocelových profilů, opláštěné přivrutovanými sádrokartonovými deskami. Spáry mezi deskami a přivrutovaná místa se podobně jako u sádrokartonových podhledů špachtlují speciální sádrovou hmotou a zabrousí do úplně hladkého povrchu. Příčky se provádí jako jednoduché, zdvojené, popřípadě s vnitřní mezistěnou. Zdvojení se týká jak desek, tak i konstrukce. Návrh skladby příčky závisí na požadavcích na požární odolnost (může být až 90 minut) a požadavcích na střední stupeň vzduchové neprůzvučnosti (až 55 dB). Do vzniklé dutiny v příčce se instalují vodovodní a elektrické rozvody. Pro dosažení solidních hodnot neprůzvučnosti je nutné, aby v dutině příčky byl instalován účinný pohlcovač, např. desky z minerálních vláken. Firma KONVA engineering pro tento účel používá izolaci G+H ISOVER, URSA, OWENS CORNING, pokud zákazník neurčí jinak. Sádrokartonové příčky jsou lehké, dají se rychle a čistě instalovat, mají dobré akustické vlastnosti a podle typu použitých desek odolávají vlhkému prostřed ,nebo vyšším teplotám (viz.požární odolnost). Tímto systémem lze realizovat i složité architektonické návrhy. Nejčastěji jsou používány systémy suché výstavby kNAUF nebo LAFARGE.

b. kovové - kovové příčky jsou svým charakterem příčky lehké, přemístitelné, skládají se z jednotlivých příčkových panelů sestavovaných suchou montáží pomocí doplňkových prvků (okna,dveře). Tyto příčky vedle příček sádrokartonových mají další výhody, např. možnost přemístitelnosti a velmi dobrý estetický vzhled při velké variabilnosti sestav. Naopak po montážní a materiálové stránce jsou o něco náročnější a tím pádem i finančně nákladnější. Přesto jejich používání bývá v poslední době stále častější. Tyto příčky jsou dodávány v rámci tuzemského systému FEAL VAR M3 nebo, a to nejčastěji, zahraničního SAB, Chicago Metallic, LANGLOIS SOBRETI.

Zdvojené podlahy:

Zdvojené podlahy jsou výhodné právě tam, kde je velké množství instalace a rozvodů, které je možno uložit právě pod konstrukci zdvojené podlahy s tím, že kdykoliv a na kterémkoliv místě jsou tyto rozvody v případě potřeby opravy nebo rekonstrukce snadno přístupné. Zdvojená podlaha se skládá z konstrukce a podlahových desek. Podle požadované únosnosti podlahy se volí typ konstrukce, na niž se kladou podlahové desky s různými typy povrchů. Nejběžnější je PVC, linoleum nebo koberec. Dodáváme velké množství druhů podlah, a to od tuzemských STROJTEX, až po zahraniční UNIFLAIR, HIROSS, GREINER. Nejrozvinutější spolupráci máme s dodavatelem zdvojené podlahy MERO. Zdvojené podlahy jsou vhodné zejména do telefonních ústředen, řídících center, počítačových a administrativních center.

Zateplené fasádní pláště

Tyto fasádní pláště mají kovovou vrchní vrstvy, kterou se zakrývá tepelná izolace instalovaná na exteriérové straně budovy. Mezi tepelnou izolací a fasádou vzniká dobře větraná vzduchová mezera. Fasády kovové se dodávají pod názvy: FOS, HOESCH, HunterDouglas. Na kovové fasádní pláště navazují ucelené stavební systémy dodávané včetně okenních otvorů, např. ALUCOBOND,REYNAERS. S kovovými fasádními plášti souvisí sendvičové obvodové pláště, jejichž technologie má vazbu na zastřešení objektů. Tepelnou izolaci zpravidla tvoří polyuretan, polystyren, styrodur nebo minerální vlna. V této technologii jsme schopni realizovat systém SUNIP a HOESCH.

Izolace chladíren a mrazíren

;Izolace je prováděna polyuretanovými sendviči, izolační vrstvu tvoří pěněný polyuretan, plášť tvoří pozinkovaný nebo hliníkový plech opatřený potravinářským lakem, popřípadě plastovou vrstvou. Plášť se také dodává z nerez plechu. Sendviče jsou tloušťky 6,8,10 a 17 mm na stranách jsou opatřeny zámky. Chladírenské nebo mrazírenské dveře se dodávají dle přání odběratele. Boxy lze také stavět jako volně stojící. Z jednotlivých dílů lze vyskládat box jako kompaktní celek s ideální exterierovou parotěsnou vrstvou. Vhodné zejména pro masokombináty, prodejny uzenin, závodní kuchyně, ale i jiné chlazené či mražené prostory, zkrátka tam, kde není možné postavit stavebnicový box. Používají se panely ROMA, HOESCH nebo DC System. Strojní technologii chlazení dodáváme subdodavatelsky.

Realizace bytových jednotek z půdních prostor:

Jedná se do jisté míry o kombinaci sádrokartonových příček, podhledů a předsazených stěn. Práce jsou prováděny včetně tepelných izolací a instalací v sádrokartonu. Používána jsou nejčastěji tuzemská střešní okna nebo zahraniční.

Prvková stavebnice:

Pohltivý akustický obklad, tvořený výrobně dokončenými elementy, jež se montují na jednoduchou konstrukci bez dalších dokončujících zásahů. Značnou výhodou je snadná demontáž jednotlivých prvků v případě korekcí po měření intenzity hladiny odražených zvukových vln. Je určena pro provozní interiery např.rozhlasu, televize a spojů, kde jde o splnění náročných akustických parametrů. Kazety 600x600 se osazují na jednosměrný rošt. Kazety mají různé ak.vlastnosti, jež vycházejí ze zadání PD.

SONIT:

Jedinečné útlumové vlastnosti v reprezentativnějších prostorech. Principielně systém kamenného obkladu na hliníkové konstrukci

AKULEN:

Nejčastěji se používá na snížení hlučnosti nebo úpravu doby dozvuku v uzavřených prostorách, např. sportovní haly, technologické výrobní haly, obchodní domy, kulturní střediska. Jedná se o pohltivý panel nejčastěji obdélníkový vyvěšený na jednoduchou konstrukci. Odstín či typ povrchové tkaniny a systém zavěšení panelů umožňují vyhovět i náročným architektonickým požadavkům.

Tlumiče vzduchotechniky:

Jsou to prvky snižující šíření hluku v potrubí. Sdružené tlumiče tvoří tlumící buňky, které se sestavují např. ve zděných nebo betonových kanálech. Počet prvků je odvislý od průtokové plochy a požadovaného útlumu.

Osvědčení o způsobilosti dodávek : V případě realizace dodávek je příslušný atest zpravidla na vyžádání součástí předávacího protokolu.